@sbobet365

088-182-1820 และ 2 | 08-44-999-011 และ 22

วิธีใช้ SB365 APP

1. เข้าไปยัง link download แล้วกด ดาวน์โหลด
2. ยอมรับเงื่อนไข


3. รอการติดตั้ง


4. ติดตั้งเรียบร้อย พร้อมใช้งาน


5. หากโทรศัพท์ของท่านแจ้งเตือนการติดตั้งที่ไม่ปลอดภัยให้เข้าไปยังการตั้งค่าความปลอดภัย


6. แล้วเลือกเปิดใช้ตัวเลือก "ไม่ทราบที่มา" จากนั้นทำการติดตั้งอีกครั้ง

link download


Tags : วิธีใช้ SB365 APP

qrcode
qrcode